Menu strony
Strona główna
Galeria zdjęć
Filmy
Dokumenty
Ogłoszenia
Download
Wyszukiwarka
Twoje konto
Kontakt
Kalendarz uroczystości

Plan współpracy

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
News : WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
Dokumenty

 K a r t  z g ł o s z e n i   d z i e c k  d  p r z e d z k o l a PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM NA W ROKU SZKOLNYM

 

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM

 

 

 Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym

  

P r o c e d u r a   k o n t a k t ó w   z   r o d z i c a m i   d z i e c i

 P r o c e d u r a   k o n t a k t ó w   z   r o d z i c a m i   d z i e c i

 

 

 

 P r o c e d u r a   p r z y p r o w a d z a n i a   i   o d b i e r a n i a   d z i e c i

 P r o c e d u r a   p r z y p r o w a d z a n i a   i   o d b i e r a n i a   d z i e c i
 

 

 

 

 P r o c e d u r y   p o s t ę p o w a n i a   w   s y t u a c j a c h   t r u d n y c h

 P r o c e d u r y   p o s t ę p o w a n i a   w   s y t u a c j a c h   t r u d n y c h 

 

 

  

 

 

 

 U p o w a ż n i e n i e   n a   p r z y p r o w a d z a n i e   i   o d b i e r a n i e   d z i e c k a

 U p o w a ż n i e n i e   n a   p r z y p r o w a d z a n i e   i   o d b i e r a n i e   d z i e c k a


Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

__________________________________________________________________________