Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne gr."Biedronki"4-5-latki
Nauczanie zdalne gr. "Motylki" 3-4-latki
Wznowienie pracy przedszkola
Deklaracja dostępności
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłoszenie!

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

DO/Z PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZSP w UDANINIE

PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 2. Jeżeli dziecko wykazuje objawy chorobowe (katar, kaszel) związane z alergią, konieczne jest okazanie przez rodzica zaświadczenia lekarskiego.
 3. Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 4. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 6. Podczas przyjęcia dziecka do placówki oraz podczas pobytu w placówce może być dokonywany pomiar temperatury ciała.
 7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej  temperatury (powyżej 37 stopni) dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 8. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni) oraz pojawienia się innych niepokojących objawów choroby w czasie pobytu dziecka w placówce  rodzic/opiekun prawny musi pilnie odebrać dziecko.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m.
 10. Dzieci z rodzicami/opiekunami będą wpuszczani wyłącznie do szatni przedszkola z zachowaniem ograniczonej liczby osób tam przebywających (max. 5 osób dorosłych w szatni, jeden opiekun na jedno dziecko), w obowiązkowej osłonie nosa i ust, po zdezynfekowaniu rąk w przedsionku przedszkola.
 11. Pozostali rodzice wraz z dziećmi będą oczekiwać na zewnątrz, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 12. Przez wzgląd na sytuację rodzic/prawny opiekun dziecka 3 -4 letniego, które rozpoczyna edukację przedszkolną może skorzystać z okresu adaptacyjnego dla dziecka   zaplanowanego w dniach 1-11 września 2020r), w obowiązkowej osłonie nosa i ust, po zdezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu społecznego.
 13. Zakazane jest przynoszenie przez dzieci do placówki niepotrzebnych        przedmiotów,zabawek.


Lukasz_Skrzypiec, 07-09-2020, odsłon: 279

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________