Menu strony
Strona główna
Galeria zdjęć - archiwum
Uroczystości przedszkolne 2020/2021
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Kontakt
Nauczanie zdalne
Religia
Pedagog
Wznowienie pracy przedszkola
Zdjęcia grupy
Kalendarz uroczystości

Plan współpracy

Zdrowo jem, więcej wiem!

Cała Polska Czyta Dziecom

Bezpieczny Przedszkolak

News : WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
Ogłoszenie!

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

DO/Z PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZSP w UDANINIE

PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 2. Jeżeli dziecko wykazuje objawy chorobowe (katar, kaszel) związane z alergią, konieczne jest okazanie przez rodzica zaświadczenia lekarskiego.
 3. Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 4. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 6. Podczas przyjęcia dziecka do placówki oraz podczas pobytu w placówce może być dokonywany pomiar temperatury ciała.
 7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej  temperatury (powyżej 37 stopni) dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 8. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni) oraz pojawienia się innych niepokojących objawów choroby w czasie pobytu dziecka w placówce  rodzic/opiekun prawny musi pilnie odebrać dziecko.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m.
 10. Dzieci z rodzicami/opiekunami będą wpuszczani wyłącznie do szatni przedszkola z zachowaniem ograniczonej liczby osób tam przebywających (max. 5 osób dorosłych w szatni, jeden opiekun na jedno dziecko), w obowiązkowej osłonie nosa i ust, po zdezynfekowaniu rąk w przedsionku przedszkola.
 11. Pozostali rodzice wraz z dziećmi będą oczekiwać na zewnątrz, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 12. Przez wzgląd na sytuację rodzic/prawny opiekun dziecka 3 -4 letniego, które rozpoczyna edukację przedszkolną może skorzystać z okresu adaptacyjnego dla dziecka   zaplanowanego w dniach 1-11 września 2020r), w obowiązkowej osłonie nosa i ust, po zdezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu społecznego.
 13. Zakazane jest przynoszenie przez dzieci do placówki niepotrzebnych        przedmiotów,zabawek.


Lukasz_Skrzypiec, 07-09-2020, odsłon: 25

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________