Menu strony
Strona główna
Galeria zdjęć
Filmy
Dokumenty
Ogłoszenia
Download
Wyszukiwarka
Twoje konto
Kontakt
Kalendarz uroczystości

Plan współpracy

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
News : WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

Wójt Gminy Udanin informuje, iż z  dniem 16 czerwca br. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola w Ujeździe Górnym.  Nabór prowadzony będzie do dnia 27 czerwca br. (poniedziałek). Wszelkie informacje na temat zasad rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami  dostępne są w:

 

 

Biurze Projektu (Gminne Centrum Informacji),
Udanin 86B
Tel. 76/ 870-93-75
oraz na stronie internetowej
www.udanin.pl
www.przedszkoleudanin.pl

 

Załączniki

 

Deklaracja

Karta Zgłoszenia

Oświadczenie

Regulamin

 Oświadczenie uczestnikaCzytaj więcej (dodano: 15-06-2011, odsłon: 1378)
ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie w dniu 12.04.2011r.( wtorek) od godz.800do 12.30 zaprasza Rodziców lub prawnych opiekunów wraz z dzieckiem do szkoły ,w celu zapisania do oddziału przedszkolnego w Udaninie. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w 2005 i 2006 roku. Zapisu dokonuje się na podstawie Aktu Urodzenia Dziecka lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.(dodano: 11-04-2011)
WARSZTAT Z PSYCHOLOGIEM

W dniu 24 marca br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Udaninie odbył się warsztat z psychologiem dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Ujeździe Górnym. W warsztacie udział wzięli: rodzice przedszkolaków, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, karda dydaktyczna przedszkola, kadra zarządzająca projektem „Nowe przedszkole w Gminie Udanin”. Spotkanie poprowadziła psycholog Pani Hanna Wanzel z Centrum Psychologii Senito z siedzibą w Kluczborku.

 

  Zobacz pokaz - równość szans kobiet i mężczyzn


  Zobacz pokaz - wychowanie i rozwój dzieciCzytaj więcej (dodano: 29-03-2011, odsłon: 2045)
SZKOLENIA Z ZAKRESU - RÓWNOŚCI SZANS

W dniach 23 i 24 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy w Udaninie odbyło się w ramach projektu pn. ”Nowe przedszkole w Gminie Udanin”, szkolenie z zakresu „Równości szans” dla zespołu projektu oraz personelu dydaktycznego, które przeprowadził trener Mariusz Matouszek. Podczas szkolenia, którego tematyka dotyczyła zasady równości szans w projektach unijnych realizowanych w ramach PO KL omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 Czytaj więcej (dodano: 29-03-2011, odsłon: 2332)
WARSZTATY DLA RODZICÓW

W A R S Z T A T Y   D L A   R O D Z I C Ó W   D Z I E C I   U C Z Ę S Z C Z A J Ą C Y C H   D O   P R Z E D S Z K O L A   W   U J E Ź D Z I E   G Ó R N Y M

 

W dniu 24 marca (czwartek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie o godz. 16:00 odbędą się warsztaty z psychologiem, skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Ujeździe Górnym.


Na warsztatach zostanie omówiony zakres równości szans kobiet i mężczyzn i znaczenia wychowania przedszkolnego dla zwalczania stereotypów w tym obszarze oraz wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców(dodano: 15-03-2011)
ZABAWA KARNAWAŁOWA PRZEDSZKOLAKÓW

W dniu 14 lutego 2011 roku na świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym odbyła się zabawa karnawałowa dla przedszkolaków. Wszystkie dzieci  przebrały się w różnorodne, bajkowe i kolorowe stroje. Na przedszkolnym balu znalazły się królewny, wróżki, motylki, biedronki i wiele innych postaci bajkowych. Udział w zabawie wzięły również dzieci zaproszone przez naszych przedszkolaków.

 

Z o r g a n i z o w a n a   z a b a w a   u m o ż l i w i ł a   d z i e c i o m  

s p ę d z e n i e  c z a s u   w   r a d o s n e j   a t m o s f e r z e  

o r a z   d o s t a r c z y ł a   w i e l e   n i e z a p o m n i a n y c h   w r a ż e ń

 

Zobacz Galerię Foto(dodano: 15-02-2011)
PIERWSZE ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Już od początku stycznia br. prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu w Ujeździe Górnym. Zajęcia prowadzi Pani Jadwiga Semczuk. Na potrzeby prowadzonych zajęć, gmina Udanin w ramach realizowanego projektu p.n.: „Nowe Przedszkole w Gminie Udanin” , zakupiła niezbędne zestawy do ćwiczeń ruchowych.

 

Zobacz Galerię Foto(dodano: 09-02-2011)
SPOTKANIE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Ujeździe Górnym na spotkanie, które odbędzie się

 

31 stycznia (poniedziałek) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Ujeździe GórnymCzytaj więcej (dodano: 28-01-2011, odsłon: 1359)
PIERWSZY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W dniu dzisiejszym ruszyło  nowe przedszkole w Ujeździe Górnym. Poniżej  prezentujemy zdjęcia z pierwszego dnia oraz kilka krótkich filmów. Dziś spotkanie miało charakter organizacyjny.

                    Zobacz Galerię Foto

                                      Zobacz Galerię VideoCzytaj więcej (dodano: 03-01-2011, odsłon: 1675)
KOMPLET MIEJSC W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

Z dniem 3 stycznia 2011r. zakończeno nabór do przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu  pn. ”Nowe przedszkole w Gminie Udanin” realizowanym przez Gminę Udanin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z  §3 ustęp 8  regulaminu przyjęte zostały również  następujące dzieci:


1. Albert Sambor
2. Jakub Kieloch
3. Kamil Kieloch

4. Marcelina Drelich

5. Dawid Rajczykiewicz


Przypominamy, iż przedszkole rozpoczyna swoją działalność już 3 stycznia 2011r. (poniedziałek).Czytaj więcej (dodano: 28-12-2010, odsłon: 2787)

 Strony:  <<  <  12  13  14  15  16  17  18  19  (20)  21  >  >>

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

__________________________________________________________________________