Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne gr."Biedronki"4-5-latki
Nauczanie zdalne gr. "Motylki" 3-4-latki
Wznowienie pracy przedszkola
Deklaracja dostępności
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłoszenia > ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

Filtruj wg regionu:

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU


1. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy opiekę sprawowali dotychczas.

2. Od 01.06.2020 do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy.

3. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie

w formie zdalnej dla WSZYSTKICH dzieci.

4. Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność.

5. W grupie może przebywać do 8 dzieci, które zostaną przyjęte na czas obowiązujących przepisów zgodnie z nowym regulaminem.

6. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.

7. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę.

8. Nauczyciele będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości.

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci

i ich rodziców.

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie                                 z odrębnymi procedurami.

11. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

13. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby).

14. Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.

15. W przypadku symptomu choroby u dziecka dziecko zostanie odizolowane

od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

16. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb przedszkola.

17. Każdego dnia będą dezynfekowane dostępne dla dzieci zabawki, stoły itd. zalecanymi preparatami.


Dodaj ogłoszenie

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________