Menu strony
Strona główna
Galeria zdjęć - archiwum
Uroczystości przedszkolne 2020/2021
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Kontakt
Nauczanie zdalne
Religia
Pedagog
Wznowienie pracy przedszkola
Zdjęcia grupy
Kalendarz uroczystości

Plan współpracy

Zdrowo jem, więcej wiem!

Cała Polska Czyta Dziecom

Bezpieczny Przedszkolak

News : WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
Ogłoszenia > OŚWIADCZENIE RODZICA

Filtruj wg regionu:

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y  iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

 

 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu                  do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów                      z zewnątrz.

 

 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.

 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie dwoje dzieci i dwoje rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej, rękawiczek lub należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko osobie upoważnionej do tego przez dyrektora w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.

 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.

 

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

 

…………………………………….                                        ……………………………………

(miejscowość,                                         (czytelny podpis rodzica/ data) 
opiekuna)
                                                                                                                 


Dodaj ogłoszenie

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________